Andre transporttjenester

Vi tilbyr tjenester innan ein variert bilpark og vi gjer vårt for å leve opp til mottoet - Vi formidlar alle transportoppdrag!

 

Typar køyretøy som vi stiller tilgjengeleg er følgjande: 

  • Semiar med walkingfloor (sjølvlossande utstyr)

  • Vogntog bygd for termo, semi - bil og hengar

  • Stykkgodsbilar

  • Langbilar

  • Budbilar